Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:45
-00:37:17
+00:42:03
6972 2451
K30 : 1133
301 / 324
-00:18:28
+00:35:43
01:20:53
-00:25:41
+00:51:16
8354 2102
382 / 389
-00:04:29
+00:51:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii