Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:41:50
+00:35:07
6686 1243
203 / 247
-00:19:13
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii