Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:39
-00:39:06
+00:38:10
10273 3131
395 / 476
-00:29:17
+00:35:29
01:23:57
-00:22:37
+00:54:20
8420 2138
247 / 247
+00:50:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii