Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:44:12
+00:32:45
6077 973
185 / 247
-00:21:35
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii