Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:23
-00:39:59
+00:33:02
5780 1578
K20 : 417
147 / 206
-00:29:44
+00:26:21
01:14:19
-00:29:51
+00:43:59
8108 2704
K20 : 881
168 / 174
-00:18:51
+00:41:14
01:09:38
-00:36:56
+00:40:01
7624 1703
124 / 139
-00:18:45
+00:33:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii