Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:52
-00:37:23
+00:40:59
5709 1137
235 / 260
-00:26:34
+00:35:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii