Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:46
-00:48:03
+00:17:50
1506 1427
56 / 403
-00:36:56
+00:11:55
00:57:31
-00:49:03
+00:27:54
4494 4009
202 / 316
-00:33:30
+00:23:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii