Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:19
-00:45:15
+00:31:42
5804 4925
59 / 98
-00:29:58
+00:21:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii