Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:28
-01:10:06
+00:06:51
32 30
2 / 97
-00:57:10
+00:01:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii