Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:05
-00:34:05
+00:39:45
7616 5216
M30 : 2279
352 / 389
-00:16:01
+00:32:14
01:05:51
-00:40:43
+00:36:14
6948 5579
290 / 348
-00:23:18
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii