Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:44:01
+00:33:15
8670 2201
75 / 104
-00:18:05
+00:28:19
00:39:03
-00:56:46
+00:09:07
109 8
2 / 112
-00:41:05
+00:02:53
00:59:09
-00:47:25
+00:29:32
5098 639
81 / 127
-00:19:45
+00:20:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii