Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:30
-00:40:49
+00:32:49
4688 1379
K40 : 400
174 / 221
-00:25:36
+00:25:02
00:54:37
-00:55:25
+00:23:55
3141 507
K40 : 92
124 / 289
-00:52:00
+00:23:55
01:05:23
-00:41:11
+00:35:46
6845 1322
266 / 313
-00:22:20
+00:26:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii