Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:58
-00:40:36
+00:36:21
6977 5598
208 / 247
-00:17:59
+00:32:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii