Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:54
-00:50:40
+00:26:17
3911 355
123 / 247
-00:28:03
+00:22:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii