Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:21
-00:34:01
+00:39:00
6962 2252
K30 : 1068
320 / 360
-00:18:26
+00:38:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii