Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:04
-00:34:30
+00:42:27
7889 1849
232 / 247
-00:11:53
+00:38:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii