Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:53
-00:34:56
+00:30:57
7067 5753
289 / 403
-00:23:49
+00:25:02
00:59:23
-00:47:11
+00:29:46
5180 4515
227 / 316
-00:31:38
+00:24:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii