Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:33
-00:41:01
+00:35:56
6887 5550
77 / 98
-00:25:44
+00:25:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii