Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:25:20
-00:10:29
+00:55:24
9755 7008
390 / 391
-00:00:57
+00:49:24
01:08:54
-00:37:40
+00:39:17
7500 5861
315 / 348
-00:20:15
+00:31:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii