Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:54
-00:28:16
+00:45:34
8250 2801
K30 : 1333
397 / 413
-00:11:17
+00:41:45
01:07:42
-00:42:12
+00:38:44
7847 2492
372 / 414
-00:16:47
+00:32:46
01:05:19
-00:41:26
+00:35:50
9537 2694
476 / 585
-00:27:42
+00:33:39
01:12:03
-00:34:31
+00:42:26
7888 1848
345 / 361
-00:09:45
+00:42:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii