Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:50
-00:40:44
+00:36:13
6942 1369
206 / 247
-00:18:07
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii