Biegnij Warszawo

Celestyna Barańska

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:44
-00:55:10
+00:25:46
3914 594 11 20
187 / 485
-00:42:42
+00:18:25
00:50:21
-00:57:54
+00:20:28
1193 78 3 3
33 / 236
-00:42:41
+00:09:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii