Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:44
-00:38:26
+00:35:24
6760 1899
K20 : 606
52 / 80
-00:25:53
+00:26:00
00:59:44
-00:36:05
+00:29:48
6641 1125
17 / 37
-00:19:27
+00:18:42
01:08:12
-00:38:22
+00:38:35
7392 1582
21 / 33
-00:23:38
+00:22:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii