Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:40:26
+00:36:31
7017 1402
212 / 247
-00:17:49
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii