Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:19
-00:43:26
+00:33:50
8871 2317
353 / 461
-00:25:51
+00:24:49
00:57:50
-00:37:59
+00:27:54
5861 820
235 / 403
-00:26:52
+00:21:59
01:04:51
-00:41:43
+00:35:14
6713 1258
275 / 316
-00:26:10
+00:30:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii