Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:30
-00:35:40
+00:38:10
7370 5120
M20 : 1278
355 / 403
-00:22:20
+00:37:03
01:02:41
-00:44:04
+00:33:12
8653 6461
384 / 549
-00:24:48
+00:25:58
00:58:38
-00:47:56
+00:29:01
4894 4317
193 / 305
-00:33:31
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii