Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:11
-00:36:59
+00:36:51
7106 2106
K30 : 1020
328 / 389
-00:18:55
+00:29:20
01:03:36
-00:32:13
+00:33:40
7920 1694
318 / 391
-00:22:41
+00:27:40
01:00:53
-00:45:41
+00:31:16
5686 829
233 / 348
-00:28:16
+00:23:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii