Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:33
-00:38:01
+00:38:56
7455 5839
223 / 247
-00:15:24
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii