Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:01
-00:35:33
+00:41:24
7776 5985
303 / 336
-00:27:48
+00:34:35
00:57:52
-00:50:23
+00:27:59
3292 2928
117 / 268
-00:44:01
+00:21:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii