Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:18
-00:31:16
+00:45:41
8137 1988
92 / 97
-00:18:20
+00:39:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii