Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:52
-00:37:18
+00:36:32
7040 4967
M30 : 2188
343 / 413
-00:20:19
+00:32:43
00:56:21
-00:53:33
+00:27:23
4510 3715
214 / 414
-00:28:08
+00:21:25
00:50:56
-00:55:49
+00:21:27
2894 2669
145 / 585
-00:42:05
+00:19:16
00:48:43
-00:47:06
+00:18:47
1864 1765
96 / 478
-00:37:29
+00:18:19
01:01:57
-00:44:37
+00:32:20
5963 5029
265 / 361
-00:19:51
+00:32:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii