Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:00
-00:54:34
+00:22:23
2477 2330
22 / 97
-00:41:38
+00:16:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii