Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:18
-00:22:31
+00:43:22
9432 2558
190 / 191
-00:05:00
+00:38:39
01:15:01
-00:31:33
+00:45:24
8116 1979
148 / 151
-00:02:50
+00:41:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii