Adam Łaganowski

Sidor Team / NN Investment Partners TFI S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:44:37
-01:03:38
+00:14:44
285 268 1 1
17 / 260
-00:52:49
+00:09:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii