Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:58
-00:46:47
+00:33:12
4871 4201
188 / 260
-00:28:59
+00:26:34
00:58:48
-00:49:27
+00:28:55
3546 3133
149 / 260
-00:38:38
+00:23:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii