Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:59
-00:37:49
+00:31:05
4664 1239
K30 : 554
213 / 300
-00:29:21
+00:28:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii