Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:38:02
+00:39:14
10495 3263
481 / 541
-00:31:30
+00:34:16
00:33:36
-00:15:42
+00:16:04
1029 1029
60 / 86
-00:07:01
+00:16:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii