Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:01
-00:35:38
+00:35:49
3630 1014
K45 : 148
128 / 157
-00:22:40
+00:25:19
01:01:48
-00:32:10
+00:28:14
1678 440
K40 : 158
66 / 98
-00:23:12
+00:24:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii