TOMASZ POWROZIEWICZ

Bank Pekao SA
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:51:35
-00:52:35
+00:21:15
2108 1914
M30 : 865
3
102 / 413
-00:35:36
+00:17:26
01:03:13
-00:45:02
+00:33:20
4569 3880 2
175 / 264
-00:35:52
+00:29:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii