Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:33
-00:40:37
+00:33:13
6169 1580
K20 : 495
141 / 204
-00:18:24
+00:24:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii