Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:01
-00:41:01
+00:38:19
6609 2206
K30 : 1015
298 / 337
-00:31:32
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii