Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:58
-00:44:56
+00:36:00
7267 2136
294 / 348
-00:30:26
+00:28:37
01:17:32
-00:29:13
+00:48:03
11624 3996
584 / 592
-00:07:14
+00:40:24
00:58:50
-00:36:59
+00:28:54
6255 976
272 / 427
-00:23:36
+00:21:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii