Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:43
-00:55:19
+00:24:01
3172 2654
M30 : 1144
147 / 327
-00:47:56
+00:20:28
00:58:21
-00:46:01
+00:27:00
4076 3290
M30 : 1434
179 / 350
-00:36:12
+00:21:19
00:51:08
-00:53:02
+00:20:48
1982 1811
M30 : 813
90 / 372
-00:37:09
+00:15:34
01:09:13
-00:40:41
+00:40:15
8072 5447
329 / 348
-00:26:11
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii