Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:38:38
+00:35:00
5041 1562
K30 : 638
222 / 250
-00:17:50
+00:35:00
01:04:09
-00:35:39
+00:33:15
5117 1477
K30 : 656
207 / 262
-00:26:17
+00:27:22
01:01:09
-00:45:36
+00:31:40
7992 1865
371 / 541
-00:39:04
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii