Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:32
-00:32:50
+00:40:11
7130 2345
K40 : 468
202 / 227
-00:12:25
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii