Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:26
-00:20:33
+00:39:29
5741 1984
K30 : 468
283 / 311
-00:07:06
+00:35:02
01:15:10
-00:29:00
+00:44:50
8185 2756
K30 : 1308
417 / 438
-00:15:24
+00:34:15
01:12:57
-00:22:52
+00:43:01
9403 2537
448 / 465
-00:09:12
+00:36:30
01:15:52
-00:30:42
+00:46:15
8181 2004
374 / 389
-00:09:30
+00:46:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii