Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:32
-00:42:22
+00:38:34
7808 5340
41 / 49
-00:17:30
+00:24:13
00:57:10
-00:51:35
+00:28:24
3625 3301
17 / 45
-00:22:59
+00:17:23
00:58:42
-00:49:33
+00:28:49
3516 3112
20 / 43
-00:34:43
+00:18:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii