Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:14
-00:24:31
+00:55:28
6938 1659
290 / 293
-00:17:48
+00:45:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii