Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:52
-00:41:53
+00:38:06
5818 4760
60 / 71
-00:23:54
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii