Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:40
-00:32:05
+00:47:54
6697 1514
244 / 251
-00:27:42
+00:45:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii